En lyftkran i arbete vid en byggnad under konstruktion
 1. Start
 2. /
 3. Våra tjänster
 4. /
 5. Avfallslösningar

Avfalls­lösningar

Vi förstår vikten av effektiva avfallslösningar. Vårt engagemang sträcker sig längre än bara hantering; vi är din partner från start till mål. Vi kan assistera med inköp och installation av avfallsbehållare, anläggning av sopsugsanläggningar samt konstruktion av miljöhus. Dessutom stödjer vi dig genom bygglovsprocessen för källsorteringsstationer. Vår expertis säkerställer att ditt avfallshanteringsprojekt blir en framgång, alltid med miljön i åtanke.

En runt avfallslösning utanför en byggnad

Ansvarsfull avfallshantering med ABTOT

Som en ansvarsfull aktör inom markanläggning och avfallshantering står vårt fokus för hållbarhet i centrum av allt vi gör. Vi är fast beslutna att göra vårt bästa för att minska vårt avtryck och bidra till att bevara miljön för kommande generationer. Så här bidrar vi till en mer hållbar framtid:

Återvinning: Vi prioriterar aktivt återvinning som en del av vår avfallshantering. Genom att sortera och återvinna material minskar vi mängden avfall som hamnar på soptippar och samtidigt bidrar till att minska farliga utsläpp.

Miljövänliga material: Vi väljer noggrant material som är miljövänliga och hållbara. Genom att använda material med låg miljöpåverkan strävar vi efter att skapa utemiljöer som är både vackra och hållbara över tid.

Utbildning och medvetenhet: Vi utbildar vårt team om de senaste miljövänliga teknikerna och processerna inom avfallshantering. Genom att öka medvetenheten och kunskapen hos våra medarbetare kan vi säkerställa att vi följer och uppfyller branschstandard.

Effektiva och miljövänliga avfallslösningar

Våra avfallslösningar är utformade för att vara så effektiva och miljövänliga som möjligt. Vi använder avancerad utrustning och beprövade metoder för att säkerställa en smidig och hållbar avfallshantering. Genom att planera, sortera och återvinna avfall kan vi minska kostnader och minska vår påverkan på miljön. Vår effektiva avfallshantering gör det också möjligt för våra kunder att fokusera på sina kärnverksamheter medan vi tar hand om avfallet.

Fördelar med vår avfallslösning

 • Ansvarsfull hantering

Vi tar vår roll som ansvarsfulla aktörer på allvar. Genom att följa riktlinjer och bästa praxis i avfallshantering arbetar vi för att minska vårt ekologiska fotavtryck och samtidigt skydda miljön.

 

 • Skräddarsydda lösningar

Vi förstår att olika projekt har olika krav när det gäller avfallshantering. Vårt team arbetar nära med dig för att utveckla skräddarsydda avfallslösningar som är anpassade efter dina specifika behov och projektets omfattning.

 

 • Hållbar avfallsminimering

Vårt mål är att minimera mängden avfall som hamnar på deponier. Genom att prioritera återvinning och återanvändning hjälper vi till att bevara resurser och minska belastningen på våra naturliga ekosystem.

 

 • Kontrollerat avfallsflöde

Vi säkerställer att avfallsflödet är kontrollerat och korrekt hanterat från början till slut. Våra experter arbetar noggrant för att sortera och omhänderta olika typer av avfall enligt gällande regler och standarder.

 

 • Miljövänliga metoder

Vi använder miljövänliga metoder för att transportera, behandla och omhänderta avfall. Genom att använda modern utrustning och processer ser vi till att avfallet hanteras på ett sätt som minimerar negativa påverkningar på miljön. ABTOT ligger i framkant med inköp av helt fossilfria fordon. Med flertalet lätta lastbilar, entreprenad maskiner och 1 kranbil (tas i bruk Q1 2024) helt drivna av el.

 

 • Samarbete för en renare framtid

Vi tror på att samarbeta för att uppnå en renare framtid. Genom att arbeta tillsammans med våra kunder och samhället som helhet, strävar vi efter att skapa medvetenhet och främja hållbara avfallslösningar.

Ett renare val för framtiden

ABTOT Mark och Anläggning är stolta över att vara ett renare val för avfallshantering och markanläggningstjänster. Vi är dedikerade till att fortsätta investera i hållbara lösningar och att främja en renare och mer hållbar framtid för alla. Genom att välja våra avfallslösningar bidrar du till att minska negativa miljöeffekter och skapar en bättre morgondag för kommande generationer. Gör det renare valet med ABTOT Mark och Anläggning och låt oss tillsammans skapa en grönare och mer hållbar framtid.

Så här går det till

Vanliga frågor om avfallshantering

Här är några av de vanligaste frågorna vi får om avfallshantering och avfallslösningar. Vi hoppas att dessa svar ger dig en klarare bild av processen och fördelarna med vår tjänst.

Hur kan jag komma igång med era avfallslösningar?

För att komma igång med våra avfallslösningar kan du kontakta oss för en kostnadsfri konsultation. Vi kommer att bedöma dina behov och erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dig bäst.

Vilka typer av kunder kan dra nytta av era avfallslösningar?

Våra avfallslösningar är tillgängliga för både kommersiella och privata kunder. Vi kan anpassa våra tjänster efter dina specifika behov, oavsett om det handlar om trädgårdsavfall från din bostad eller byggavfall från ditt företag.

Vad är fördelarna med att återvinna avfall?

Återvinning minskar mängden avfall som hamnar på soptippar och bidrar till att spara naturresurser. Det minskar också energiförbrukningen jämfört med att producera nya material från råvaror.

Vilka typer av avfall hanterar ni?

Vi hanterar olika typer av avfall, inklusive byggavfall, trädgårdsavfall, och annat kommersiellt och industriellt avfall. Vårt mål är att sortera och återvinna så mycket avfallet som möjligt.

Vad innebär avfallshantering?

Avfallshantering omfattar alla aktiviteter som syftar till att effektivt samla in, transportera, behandla och om möjligt återvinna avfallsmaterial. Det handlar om att minimera miljöpåverkan och hantera avfall på ett säkert sätt.

Relaterade projekt

Utforska våra relaterade projekt. Låt dig inspireras av den kvalitet och innovation som kännetecknar ABTOTs arbete.

Begär en offert

Intresserad av våra tjänster? Fyll i dina uppgifter och beskriv ditt projekt. Vi återkommer med en skräddarsydd offert inom kort.

Kontakta Simon vid frågor

kontakt-01

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig

Namn*(Obligatoriskt)
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 50 MB.